The Heart Of Tango

Se denna video om du vill förstå vad Argentinsk Tango är!
Rekommenderas!

Vad är Argentinsk tango? Denna video visar på ett fint sätt både vad tango är och
principerna för den magiska kommuniktationen mellan mannen och kvinnan.
Det handlar inte om att föra och följa utan om att lyssna in varandra initiera, föreslå,
improvisera i tango.