Tango Calendar Stockholm

A daily updated version of the calendar can be found at Tango calendar StockholmSaturday 25/1
14.00-17.30 Workshop - Technical and musical resources for Waltz & Milonga
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín
19:00-01:30 Milonga - Milonga Viktor

Sunday 26/1
13.00-18.00 WS+Milonga - Sunday Noon Milonga & Farewell Party + WS
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 27/1
18.00-19.30 Kurs - Tangokurs Master 3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull
19.30-21.00 Kurs - Tangokurs Master X

Tuesday 28/1
18.00-19.30 Kurs - Tangokurs Grundkurs 1
18.30-19.30 Drop in - Follower’s Technique, Viva Studios
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika
19.30-21.00 Drop in - Intermediate, Viva Studios
19.30-21.00 Kurs - Tangokurs Forts/Medel 2

Wednesday 29/1
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 1 (2 av 4) - Tango Norte
18.00-19.30 Drop in - Intermediate, Viva Studios
18.00-19.30 Kurs - Tangokurs Grundkurs 2
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.30-21.00 Drop in - Beginner, Viva Studios
19.30-21.00 Drop in - First Steps, Viva Studios
19.30-21.00 Kurs - Tangokurs Avancerad 1

Thursday 30/1
16.30-18.00 Kurs - Tangokurs Grundkurs 1
18.00-19.00 Drop in - Leader’s Technique, Viva Studios
18.00-19.30 Kurs - Tangokurs Master 1
19.00-20.30 Drop in - Advanced 1, Viva Studios
19.30-21.00 Kurs - Tangokurs Forts/Avanc 2

Friday 31/1
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 1/2
00.00-00.00 Tango Fusion - Tango Fusion i UPPSALA!
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín

Sunday 2/2
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 3/2
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 4/2
17.45-19.00 Kurs - Att dansa till olika orkestrar och inspireras …
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
18.30-19.30 Drop in - Follower’s Technique, Viva Studios
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika
19.15-20.30 Kurs - Hitta flytet i dansen: binda ihop och variera
19.30-21.00 Drop in - Intermediate, Viva Studios

Wednesday 5/2
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 1 (3 av 4) - Tango Norte
18.00-19.30 Drop in - Intermediate, Viva Studios
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango
19.30-21.00 Drop in - Beginner, Viva Studios
19.30-21.00 Drop in - First Steps, Viva Studios

Thursday 6/2
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost
17.45-19.00 Kurs - Tango grundkurs 12 ggr
18.00-19.00 Drop in - Leader’s Technique, Viva Studios
18.30-20.00 Prova på - Prova på Argentinsk tango, Gunilla Rydén
19.00-20.30 Drop in - Advanced 1, Viva Studios
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango
19.15-20.30 Kurs - Konsten att dansa fullt ut på liten yta

Friday 7/2
17.30-18.45 Kurs - Fördjupning av musikalitet, teknik, navigation …
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training
19.00-20.30 Kurs - Tango fortsättningskurs, Cruzadasystemet
19.30-00.30 WS+Milonga - Milonga på Chicago + WS med Sara och Juampi

Saturday 8/2
11.30-12.15 Drop in - Magiska fötter, karaktär för kvinnor
12.30-13.15 Drop in - Magiska fötter, grunder för kvinnor
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín
20.00-01.00 Milonga - Maskeradmilonga i Stockholm

Sunday 9/2
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
14.30-15.30 Nybörjarkurs - Nybörjarkurs i argentinsk tango
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 10/2
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 11/2
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
18.30-19.30 Drop in - Follower’s Technique, Viva Studios
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika
19.30-21.00 Drop in - Intermediate, Viva Studios

Wednesday 12/2
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 1 (4 av 4) - Tango Norte
18.00-19.30 Drop in - Intermediate, Viva Studios
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango
19.30-21.00 Drop in - Beginner, Viva Studios
19.30-21.00 Drop in - First Steps, Viva Studios

Thursday 13/2
13.00-15.30 Prova på - Prova på argentinsk tango - genuspedagogik, ABF
18.00-19.00 Drop in - Leader’s Technique, Viva Studios
18.30-20.00 Kurs - Argentinsk Tango Grundkurs, Gunilla Rydén
19.00-20.30 Drop in - Advanced 1, Viva Studios
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango
20.10-21.40 Kurs - Argentinsk Tango Fortsättningskurs, Gunilla Rydén

Friday 14/2
13.00-15.30 Prova på - Prova på argentinsk tango - genuspedagogik, ABF
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training
19.30-00.30 WS+Milonga - Milonga på Chicago + WS med Marco och Paola

Saturday 15/2
13.00-14.15 Workshop - Tango milonguero, medelnivå
14.45-16.00 Workshop - Tango milonguero, medel/avanc
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
19.30-00.00 Intro+Milonga - Milonga Runt!Runt!
21.00-01.00 Milonga - Milonga med uppvisning av Paola Palaia och Marco Evola

Sunday 16/2
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
14.30-15.45 Workshop - Milonga i close embrace
16.15-17.30 Workshop - Milonga con traspie
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 17/2
18.00-19.00 Kurs - Grundkurs tango. Normkreativ pedagogik
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull
19.10-20.10 Kurs - Feldenkrais för tangodansare
19.30-21.00 Kurs - Argentinsk tango fortsättning - genuspedagogik, ABF

Tuesday 18/2
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
18.30-19.30 Drop in - Follower’s Technique, Viva Studios
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika
19.30-21.00 Drop in - Intermediate, Viva Studios

Wednesday 19/2
18.00-19.30 Drop in - Intermediate, Viva Studios
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango
19.30-21.00 Drop in - Beginner, Viva Studios
19.30-21.00 Drop in - First Steps, Viva Studios
19.45-21.15 Kurs - Argentinsk tango nybörjare - genuspedagogik, ABF

Thursday 20/2
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost
18.00-19.00 Drop in - Leader’s Technique, Viva Studios
19.00-20.30 Drop in - Advanced 1, Viva Studios
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 21/2
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 22/2
00.00-00.00 Tango Fusion - Tango Fusion i UPPSALA!
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 23/2
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 24/2
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 25/2
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 26/2
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 27/2
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 28/2
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 29/2
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín

Sunday 1/3
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 2/3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 3/3
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 4/3
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 2 (1 av 4) - Tango Norte
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 5/3
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 6/3
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 7/3
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín

Sunday 8/3
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 9/3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 10/3
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 11/3
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 2 (2 av 4) - Tango Norte
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 12/3
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 13/3
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 14/3
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
19.30-00.00 Intro+Milonga - Milonga Runt!Runt!

Sunday 15/3
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 16/3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 17/3
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 18/3
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 2 (3 av 4) - Tango Norte
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 19/3
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 20/3
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 21/3
00.00-00.00 Tango Fusion - Tango Fusion i UPPSALA!
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín

Sunday 22/3
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 23/3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 24/3
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 25/3
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 2 (4 av 4) - Tango Norte
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 26/3
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 27/3
18.30-21.30 Practica - Afterwork Tango training

Saturday 28/3
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 29/3
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 30/3
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 31/3
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 1/4
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 2/4
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango

Friday 3/4
18:45-21:00 Kurs - Argentinsk Tango Påbyggnadskurs, Gunilla Rydén

Saturday 4/4
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín

Sunday 5/4
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 6/4
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 7/4
18.00-19.00 Drop in - Beginners Class, DNI-Tango
19.00-21.00 Practica - Practica DNI-Tango
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 8/4
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården
19.00-20.30 Drop in - Intermediate Class, DNI-Tango

Thursday 9/4
19.00-20.30 Drop in - Intermediate-Advanced Class, DNI-Tango
20.30-01.00 Milonga - Påskhelg med Utku & Iris!

Friday 10/4
15.30-18.45 Workshop - Påskhelg med Utku & Iris!
20.30-01.00 Milonga - Påskhelg med Utku & Iris!

Saturday 11/4
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
15.30-18.45 Workshop - Påskhelg med Utku & Iris!
20.30-01.00 Milonga - Påskhelg med Utku & Iris!

Sunday 12/4
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
15.30-18.45 Workshop - Påskhelg med Utku & Iris!
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården
20.30-01.00 Milonga - Påskhelg med Utku & Iris!

Monday 13/4
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 14/4
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 15/4
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Thursday 16/4
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost

Saturday 18/4
00.00-00.00 Tango Fusion - Tango Fusion i UPPSALA!
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín
19.30-00.00 Intro+Milonga - Milonga Runt!Runt!

Sunday 19/4
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 20/4
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 21/4
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 22/4
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Friday 24/4
00.00-00.00 Kurs - Ayelén Urrutia & Martin Vicente

Saturday 25/4
00.00-00.00 Kurs - Ayelén Urrutia & Martin Vicente
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 26/4
00.00-00.00 Kurs - Ayelén Urrutia & Martin Vicente
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 27/4
00.00-00.00 Kurs - Ayelén Urrutia & Martin Vicente
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 28/4
00.00-00.00 Kurs - Ayelén Urrutia & Martin Vicente
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 29/4
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Thursday 30/4
00.00-24.00 Festival - Tango Primavera
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost

Friday 1/5
00.00-24.00 Festival - Tango Primavera

Saturday 2/5
00.00-24.00 Festival - Tango Primavera
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 3/5
00.00-17.00 Festival - Tango Primavera
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 4/5
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 5/5
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 6/5
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 3 (1 av 4)
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Saturday 9/5
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita
18.00-21.00 Milonga - Milonga Danzarín
19.30-00.00 Intro+Milonga - Milonga Runt!Runt!

Sunday 10/5
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 11/5
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 12/5
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 13/5
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 3 (2 av 4)
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Thursday 14/5
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost

Saturday 16/5
00.00-00.00 Tango Fusion - Tango Fusion i UPPSALA!
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 17/5
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 18/5
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 19/5
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 20/5
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 3 (3 av 4)
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Thursday 21/5
00.00-00.00 Festival - * DNI Tango Weekend

Friday 22/5
00.00-00.00 Festival - * DNI Tango Weekend

Saturday 23/5
00.00-00.00 Festival - * DNI Tango Weekend
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 24/5
00.00-00.00 Festival - * DNI Tango Weekend
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Monday 25/5
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 26/5
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 27/5
18.00-19.00 Drop in - Grundkurs 3 (4 av 4)
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Thursday 28/5
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost

Saturday 30/5
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 31/5
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 1/6
19.00-21.00 Practica - Måndagspraktika! Hornstull

Tuesday 2/6
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 3/6
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus
18.30-21.30 Practica - Afterwork Practica, Birkagården

Saturday 6/6
15.00-19.00 WS+Practica - Viva Practica + Mini Workshop - with Panos & Rita

Sunday 7/6
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Tuesday 9/6
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 10/6
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus

Thursday 11/6
00.00-00.00 Marathon - Epic Tango Marathon 2nd Edition
17.00-22.00 Milonga - Torsdagsmilonga på Rost

Friday 12/6
00.00-00.00 Marathon - Epic Tango Marathon 2nd Edition

Saturday 13/6
00.00-00.00 Marathon - Epic Tango Marathon 2nd Edition
19.30-00.00 Intro+Milonga - Milonga Runt!Runt!

Sunday 14/6
00.00-00.00 Marathon - Epic Tango Marathon 2nd Edition
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Monday 15/6
00.00-00.00 Marathon - Epic Tango Marathon 2nd Edition

Tuesday 16/6
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Wednesday 17/6
18.00-21.30 Intro+Practica - Onsdagspraktika, Alviks medborgarhus

Sunday 21/6
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga 3Esquinas, Midsommargården

Tuesday 23/6
19.00-22.00 Practica - MMTango Tisdagspraktika

Sunday 28/6
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget
18.00-22.00 Milonga - Milonga Alegria! - Midsommargården

Sunday 5/7
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 12/7
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 19/7
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 26/7
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 2/8
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 9/8
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 16/8
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget

Sunday 23/8
14.15-16.15 Practica - PraktikaS! Mariatorget